Wie zijn wij?

Stichting Ruud’s Rugzak, zorgt dat jij mee kunt doen! is een stichting met een ideële doelstelling; een sociale en maatschappelijk verantwoorde onderneming die als erkend leerbedrijf motoren en andere tweewielers demonteert en onderhoudt. En ondertussen zijn we werkzaam bij diverse bedrijven in andere werksoorten.

Stichting Ruud’s Rugzak wil met haar werkplaatsen en projecten mogelijk maken wat nu nog voor veel mensen onbereikbaar is. Namelijk werken bij een bedrijf of instelling en het volgen van reguliere opleiding of van een aangepaste cursus.

Werken in de werkplaatsen of bij de projecten kan de voorbereiding zijn naar betaald werk elders. De aard van het werk dat daar dan gedaan gaat worden kan geheel anders zijn. Dit is mogelijk omdat Stichting Ruud’s Rugzak de assistenten de kans geeft zich algemene en specifieke werknemersvaardigheden eigen te maken die nodig zijn om uiteindelijk binnen een bedrijf een goede medewerk(st)er ter zijn.

Stichting Ruud’s Rugzak heeft geen winstoogmerk. Als er gelden beschikbaar zijn worden die gebruikt voor het starten van nieuwe werkplaatsen of projecten. Ook krijgen veel mensen de kans om bij ons betaald te werken voor wie dat anders onmogelijk zou zijn.


Geïnteresseerd in een werkplek of meer informatie?
Bel dan 
(06) 51 86 15 85 of mail en maak direct een afspraak voor een gesprek.

Willem Alexander op bezoek bij Motorcycle Support Nederland