Beloningsbeleid

Beroepskrachten
De personen, die bij de Stichting Ruud’s Rugzak in dienst zijn worden ingeschaald en beloond conform de Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Ruud’s Rugzak ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten, die zijn gemaakt voor het uitoefenen van hun functie.

Vrijwilligers
De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werk anders dan einde jaar een kleine attentie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten, die zijn gemaakt voor het uitoefenen van hun functie. Werkkleding ontvangen ze in bruikleen.