Beleidsplan

Algemeen
In Nederland zijn er ca 1.250.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zitten dus enorm veel mensen op de bank die mee kunnen doen. De kosten voor de samenleving, zowel materieel als immaterieel, zijn gigantisch terwijl deze mensen vaak productief kunnen zijn en vooral ook een rijker leven kunnen hebben.
Wij werken voor mensen waarvoor de afstand tot arbeidsmarkt zo groot is geworden dat ze niet meer weten waar ze moeten beginnen.  
Wij brengen mensen met elkaar in contact, zorgen voor elementaire omgangsvormen en structuur,  zorgen voor verbinding en proberen zo mensen weer mee te laten doen in onze samenleving. Wij doen dit middels het laten werken van mensen in motor- en autowerkplaatsen, in de buitensport, de horeca, textiel, in het groen of in de logistiek.
De nadruk ligt op het aanleren van algemene werknemersvaardigheden die in elk bedrijf of in elke opleiding noodzakelijk zijn. Voorts is het mogelijk bij ons een vak te leren, opleiding te volgen en praktijkuren voor een opleiding te maken. Beperkt bieden wij dagbesteding.

Missie
Het, met behulp van zinvol en relevant werk, motiveren, activeren en trainen van mensen (met een beperking) met als resultaat dat zij de gereedschappen en het zelfvertrouwen bezitten om volwaardig en zo zelfstandig mogelijk te werken en leven in de maatschappij.

Visie
Stichting Ruud’s Rugzak richt zich op mensen met een grote afstand tot arbeid. Waar mensen vandaan komen, wat voor verleden ze hebben en in welk hokje ze geplaatst zijn maakt ons niet uit. Wij willen er zijn voor iedereen die ons nodig heeft.
Wij innoveren in de driehoek: zorg – onderwijs – bedrijfsleven en zijn daarmee op onze manier uniek in Nederland.

Kernwaarden daarbij zijn:

·       Respect

·       Passie

·       Creativiteit

·       Innovatie

·       Kracht

 

Groei
Stichting Ruuds Rugzak wil de ontwikkelde aanpak uitrollen in Nederland. Dat betekent dat enerzijds de aanpak is uitgewerkt en beschreven in een werkboek, uitgebracht in 2014. Anderzijds zullen wij nieuwe vestigingen openen in Nederland, te beginnen in Noord-Brabant.