Kernwaarden

Het doel van Ruud’s Rugzak is om iedereen mee te laten doen in onze maatschappij met respect, passie, creativiteit, innovatie en kracht als belangrijkste waarden. Dit vertaalt zich in de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen moet dezelfde mogelijkheden geboden krijgen;
  • Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving en moet volwaardig mee kunnen doen;
  • Iedereen heeft het recht anderen te kunnen ontmoeten;
  • Iedereen kan verantwoordelijkheid dragen;
  • Iedereen is leerbaar en kan zich ontwikkelen;
  • Iedereen moet een opleiding kunnen volgen waarbij instructie en examinering eventueel aangepast zijn en de beroepseisen gelijk blijven.

Vanuit deze kernwaarden ziet Ruud’s Rugzak motoren, brommers, scooters en al het andere als een ander middel dan de ‘standaard’ aangeboden middelen, om mensen met afstand tot arbeid en/of opleiding te helpen aan volwaardig werk en een volwaardig bestaan.
We werken daarbij cultuursensitief, want iedereen is welkom!